Příjem žádostí:  15.2.2020 – 30.6.2023

Cílem je: Udržení ekonomické aktivity podniků, které jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Záruční program COVID II usnadňuje přístup živnostníkům, malým a středním podnikatelům k provoznímu financování. Je určen pro ty, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření. Program je financován ze strukturálních fondů EU v rámci OPPIK

  • Záruka ČMZRB až do výše 80 % jistiny komerčního úvěru
  • Výše zaručovaného až 15 mil. Kč (poskytuje některá ze spolupracujících bank)
  • Finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 1 mil. Kč
  • Doba ručení až 3 roky

Co lze z programu financovat

  • Náklady na mzdy a energie
  • Platby za nájemné
  • úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur
  • Předfinancování pohledávek
  • Pořízení materiálu, zásob a dalšího drobného majetku