NSA výzva: 14/2020

Příjem žádostí: 21.12.2020 – 30.6.2022 (20:00)

Cílem je: výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí a vybavení podle stanovených standardů

Kdo může žádat

 • kraje, obce, města , dobrovolný svazek obcí, obchodní společnost – akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, pokud je 100% vlastněná obcí, krajem.

Podporované projekty

 • výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí podle stanovených standardů,
 • pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením,
 • Výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno, a které bude po
  dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využíváno.
 • Výzva je v souladu s dokumentací programu určena výhradně pro novou výstavbu vybraných typů sportovních zařízení splňujících závazné standardy a parametry stanovené správcem programu, a to:
  • tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty,
  • tréninkový zimní stadión,
  • plavecký bazén 25 m,

Výše dotace

 • Povinná finanční spoluúčast žadatele musí činit min. 30 % z CZV akce.
 • Limity dotace pro jednotlivé typy sportovních zařízení:
  a) pro výstavbu tréninkové sportovní haly: max. 60 mil. Kč,
  b) pro výstavbu tréninkového zimního stadionu: max. 90 mil. Kč,
  c) pro výstavbu plaveckého bazénu 25 m: max. 90 mil. Kč.