NSA  výzva:12/2020

Příjem žádostí: 21.12.2020 – 30.6.2022 (17:00)

Cílem je: Technické zhodnocení sportovních zařízení

Oprávnění žadatelé:

 • kraje, obce, města , dobrovolný svazek obcí, obchodní společnost – akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, pokud je 100% vlastněná obcí, krajem.

Podporované projekty:

 • rozvoj sportovní infrastruktury v České republice, a to prostřednictvím:
  a) technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
  b) výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
  c) pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením,
  d) vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení,

Upozornění:

 • Výzva není určena pro: dopravní nebo dětské hřiště, aquapark, veřejné koupaliště, veřejné volnočasové sportoviště.
 • Výzva není určena pro samostatné pořízení majetku

Výše dotace:

 • Výzva je určena pouze pro akce jejichž předpokládané CZV uvedené v žádosti činí:
  a) minimálně: 1 428 571,- Kč (tj. minimální výše dotace je alespoň 1 mil. Kč),
  b) maximálně: 10 mil. Kč (tj. maximální výše dotace může být 7 mil. Kč).
 • Povinná finanční spoluúčast žadatele musí činit min. 30 % z CZV akce.